Przesłanie plików

  1. W celu dostarczenia plików rezonansu należy włożyć nośnik z plikami rezonansu do komputera.
  2. Przechodzimy na stronę https://wetransfer.com/ i wybieramy opcję „Chcę tylko wysłać pliki”.

3. Uzupełniamy formularz, który pojawia się po lewej stronie następującymi danymi:

a) Przy niebieskiej ikonie klikamy „wybierz folder” i wybieramy nośnik zawierający rezonans.

b) wiadomość e-mail do – wpisujemy mkasprzyk@kasprzyklekarz.pl

c) twój adres e-mail – wpisujemy własny adres e-mail

d) tytuł – wpisujemy tytuł wiadomości np. Rezonans magnetyczny – Jan Kowalski

d) wiadomość – opcjonalnie wpisujemy wiadomość

4. Klikamy na przycisk Transfer.

5. Może się zdarzyć, że zostaniesz poproszony o potwierdzenie swojego adresu e-mail poprzez przepisanie kodu, który dostaniesz na swoją skrzynkę e-mail.

6. Po potwierdzeniu adresu, powinno rozpocząć się przesyłanie pliku. Nie zamykaj przeglądarki do czasu aż pojawi się komunikat o zakończeniu wysyłania.

7. Pliki zostały wysłane, a odbiorca został powiadomiony o otrzymaniu plików.